cubetag

사업장안내

ADDRESS

(51211) 경남 창원시 마산 회원구 내서읍 수곡로 70-45 번지
70-45, Sugok-ro, Naeseo, MasanHoiwon, Changwon, Gyeongsangnam-do, Korea

TEL

+82 55-231-9342

FAX

+82 55-231-4840

E-Mail

cube@cubetag.com

큐브텍 비나

ADDRESS_ENG

Lot CN-09, Hoa Phu Industrial Zone, Mai Dinh Ward, Hiep Hoa district, Bac Giang Province,Viet Nam

ADDRESS_Vietnam

Lô CN-09, Khu công nghiệp Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

TEL

+84 (0)2223 764 551 ~ 2

E-Mail

cubetag@cubetag.com